Apie mus

Yra žmonių, katrie ne tik domisi viduramžių istorija, bet ir trokšta pažvelgti į pasaulį tų laikų gyventojo akimis, pajausti kovos dvasią, stovint gretoje su broliais ir spaudžiant kumštyje ginklą, pasidalinti dienos džiaugsmais ir vargais, sėdint vakare prie laužo.

Štai tokie žmonės susibūrė 2005 metais ir pradėjo „Utgardo“ veiklą. Užsibrėžėme sau tikslą kuo įmanoma tiksliau atkurti IX – XI a. Skandinavijos vikingus. Drapanėlės, buities rakandai, šarvai, ginklai - viskas yra rekonstruojama remiantis istorine ir archeologine medžiaga. Neapsiribojam vien tik daiktų atkūrimu. Mokomės kovoti taip, kaip kovodavo vikingai. Rengiame žygius idant pajustume kokia našta slėgdavo karius, traukiančius į mūšį. Žaidžiame senovinius žaidimus, šokame, dainuojame, taip siekdami pajusti patys, kaip linksmindavosi žmonės, kurie nepažinojo nei elektros, nei variklių. Užsiimame rankdarbiais ir amatais idant suprastume kiek darbo reikėdavo įdėti į kiekvieną buities rakandėlį ir kaip jis buvo vertinamas.

Nors vienijami bendros veiklos, tačiau klubo nariai yra iš skirtingų Lietuvos miestų: nuo sostinės iki pat pajūrio. Visi susiburia bendruose renginiuose: stovyklose, žygiuose, Lietuvos ir užsienio gyvosios istorijos festivaliuose. Tokiuose renginiuose atsiranda ne tik galimybė suremti ginklus su užsienio rekonstruktoriais, pasidalinti rekonstrukcijos patirtimi, tačiau ir supažindinti visuomenę su gyvąja istorija, parodyti gyvai kaip žmonės gyveno, kaip kovojo, kaip linksminosi.

Porą žiemų peržiemoję, dalis klubo vyrų pajuto protėvių šauksmą ir nusprendė pradėti rekonstruoti baltų gentis, įsigilinti į savo šalies istoriją. Tačiau pagrindinė klubo kryptis ir toliau išlieka skandinavijos vikingų rekonstrukcija.